All Languages    |   EN   SV   IS   RU   IT   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   ES   HR   BG   FI   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   CS   PT   HR   RO   |   more ...

Engelsk-dansk ordbog

BETA Online Dictionary English-Danish: Enter keyword here!
 ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Übersetzungsforum Dänisch-Englisch
 I need an article translated into english for m... »
« Please check grammar in my Danish CV! Thank you    

English-Danish Translation of
Any help appreciated

« go back | show/hide answers | notify of additions
Term:
Any help appreciated  
by jayne01 (UN), 2015-06-14, 12:16  Spam?  
Any help translating the text below is much appreciated.

STATISTIK
Mann-Whitney's rangsumtest, 5% signifikansniveau, Type 2 fejlsrisiko udregnet pa forskellen imellem hyppighederne af behandlingseffekt og 95% sikkerhedsgraensevurdering.

Resultater
De 48 patienter i undersogelsen fordelte sig med 25 patienter i IFA-gruppen og 23 i RIVA-gruppen.  Alders- og kønsfordeling samt komplikationshyppighed svarer til, hvad man har fundet ved tidligere undersogelser. Fordelingen af frakturtyper i de to grupper udviste ingen signifikant forskel. Typefordelingen fremgar af Tabel 1.  Hos en patient var røntgenbillederne bortkommet.
Smertescoring var signifikant forskelling I de to grupper (p< 0.01), idet vi fandt en median scoring i RIVA-gruppen pa 0 (spaendvidde 0-8) og i IFA-gruppen pa 3 (spaendvidde 0-7) (fig 2)
Ved røntgenkontrol 5 uger efter fandt vi ingen signifikant forskel i reduktionen og det anatomiske resultat mellem de 2 grupper.
Ved undersøgelsen 6 måneder efter repositionen var 2 patienter i IFA-gruppen døde. Yderligere 2 patienter i hver gruppe kunne ikke efterundersøges pa grund af bopæl i andet amt eller pa plejehjem.
Funktionsresultatet (tabel 2) opgjorde på basis af klinisk undersøgelse 6 måneder efter traumet udviste heller ikke signifikant forskel imellem de 2 grupper ved en MAnn-Whitney rang-sumtest.

Forskellen på hyppigheden af effekt på det funktionelle re-sultat under reposition med IFA or RIVA var 0,27. Denne for-skel er signifikant forskellig fra 95% sikkerhedsintervallet.
Ved beregning på reduktionen og det anatomiske resultat er der fundet en Type 2 fejlsrisiko på 6% for, at en forskel på 0,25 og derover er blevet overset. Ved beregning på det funktionelle resultat er type 2 fejlsrisikoen 40%.
I IFA-gruppen blev der i 4 tilfælde foretaget re-reposition. I RIVA-gruppen skete dette kun i et tilfælde.

no answers yet...

Optional: Login | Sign Up 
  Answer the question or add a comment
 
 
Headline
Username
E-Mail (opt.)
Description
Context or additional information. HTML not allowed! Links starting with http:// will be clickable. Formatting: +word+ will be displayed as word, *word* will result in word.
» guidelines
« go back
 Standard reply: Context | Try on your own | Ask Paul | Dictionary
Postings are publicly visible and can be found using search engines.

back to top | home© 2002 - 2018 Paul Hemetsberger | contact
English-Danish online dictionary (Engelsk-dansk ordbog) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Remove Ads